Het EECO

Sinds september organiseren we ook activiteiten in een tweede locatie:
het EECO in de Wiedijk, S.F. van Ossstraat 1 in Amsterdam-Osdorp.

Voor een overzicht van de activiteiten verwijzen we graag naar de Agenda.